Friday, 14/06/2024 | 11:44 GMT+7

Bến Tre tăng cường tuyên truyền tiết kiệm điện năm 2022

10/02/2022

Vừa qua, Công ty Điện lực Bến Tre và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức lễ ký kết phối hợp tuyên truyền “Thông tin ngành điện - An toàn điện - Tiết kiệm điện”.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Trần Tú Anh - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng: "Đây là hoạt động rất ý nghĩa nhằm nâng cao hiệu quả các biện pháp tiết kiệm điện, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sử dụng điện tiết kiệm trong sản xuất và sinh hoạt, bảo vệ môi trường bền vững; sử dụng điện an toàn; cung cấp điện ổn định đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội."
Đại diện hai bên ký kết chương trình phối hợp năm 2022
Năm 2021, công tác phối hợp tuyên truyền giữa hai đơn vị đạt nhiều kết quả quan trọng, đảm bảo các nhiệm vụ ký kết đã đề ra. ​
Theo chương trình ký kết năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tuyên truyền các nội dung liên quan đến “Thông tin ngành điện - An toàn điện - Tiết kiệm điện” trên tờ Thông tin phục vụ lãnh đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do Công ty Điện lực Bến Tre cung cấp với các nội dung như: giải pháp sử dụng các thiết bị điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, cơ quan công sở...
Bên cạnh đó, tuyên truyền các điển hình của các tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực trong việc sử dụng điện an toàn, hiệu quả, từ đó nhân rộng để người dân cùng tham gia hưởng ứng; các quy định của Nhà nước về việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm giai đoạn 2020 - 2025 theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan; chương trình gia đình tiết kiệm và ấp văn hóa tiết kiệm điện; chương trình năng lượng mặt trời áp mái; chương trình tiết kiệm điện trong nuôi trồng thủy sản, tiết kiệm điện trong trồng trọt...
Hương Linh 
Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện