Sunday, 26/05/2024 | 21:41 GMT+7

172 khách hàng doanh nghiệp cam kết điều chỉnh phụ tải cùng điện lực Thanh Hóa

05/05/2022

Ông Hoàng Hải, Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có 172 khách hàng tiêu thụ điện từ 1 triệu kWh/năm trở lên ký kết với Công ty Điện lực Thanh Hóa tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải (DR).

Trong đó các doanh nghiệp như: Công ty Xi măng Long Sơn, Công ty Cổ phần Gang thép Nghi Sơn, Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn… là những đơn vị đã tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải trong nhiều năm qua.
Trong nhiều năm qua, Công ty Xi măng Long Sơn là doanh nghiệp có sự phối hợp hiệu quả với Công ty Điện lực Thanh Hóa khi tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải.
Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 279/QĐ-TTg về việc thực hiện Chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030. Bộ Công thương cũng đã ban hành Quyết định số 175/QĐ-BCT về Chương trình Điều chỉnh phụ tải điện (DR). Đây là giải pháp quan trọng nhằm hướng tới mục tiêu giảm công suất của hệ thống điện trong giờ cao điểm, giảm áp lực đầu tư cho ngành điện, nâng cao chất lượng cung cấp điện, phát triển kinh tế bền vững và bảo vệ môi trường.
 
Thực tế hiện nay, nguồn cung cấp điện năng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân đang gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng điện trong thời gian qua vẫn có mức tăng trưởng lớn. Riêng tại Thanh Hóa, tổng kết năm 2021, sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tăng trưởng 13,54% so với năm 2020, là một trong những đơn vị thuộc nhóm có sản lượng điện thương phẩm tăng trưởng cao nhất cả nước.
 
Để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, Chương trình quản lý nhu cầu điện và Chương trình Điều chỉnh phụ tải (DR) là giải pháp quan trọng giúp quản lý nguồn cầu, giảm áp lực lên hệ thống điện trong giờ cao điểm. Để thực hiện hiệu quả chương trình này, ông Hoàng Hải, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết: Song song với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích khi tham gia DR, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tiến hành rà soát, thực hiện nghiên cứu biểu đồ phụ tải và có chương trình làm việc cụ thể với từng khách hàng về chương trình Điều chỉnh phụ tải để khách hàng hiểu và tham gia. Đồng thời, chúng tôi cũng tích cực hỗ trợ kiểm tra, đánh giá, tính toán các thông số sử dụng điện của từng dây chuyền máy móc thiết bị làm cơ sở để khách hàng lập phương án quản lý nhu cầu điện, tiết giảm phụ tải, tiết kiệm chi phí sản xuất, tư vấn khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.
 
Thời gian tới, Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình Điều chỉnh phụ tải nhằm thu hút đông đảo khách hàng tham gia, từ đó góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Theo: Báo Thanh Hóa
Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện