Sunday, 03/03/2024 | 15:07 GMT+7

Trà Vinh triển khai kế hoach tiết kiệm điện năm 2022

15/08/2022

Công ty Điện lực (PC) Trà Vinh đặt mục tiêu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu về tiết kiệm 2,1% điện năng so với sản lượng điện thương phẩm và hoàn thành các chương trình tiết kiệm điện do Tổng công ty điện lực miền Nam giao năm 2022.

Nhằm đẩy mạnh triển khai công tác tiết kiệm điện, PC Trà Vinh xây dựng và triển khai Kế hoạch tiết kiệm điện năm 2022. Theo đó, PC Trà Vinh đặt mục tiêu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu về tiết kiệm 2,1% điện năng so với sản lượng điện thương phẩm và hoàn thành các chương trình tiết kiệm điện do Tổng công ty giao trong năm 2022. Đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả truyền thông về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả lồng ghép truyền thông sử dụng điện an toàn, tiết kiệm với nâng cao công tác dịch vụ khách hàng.
PC Trà Vinh giao chỉ tiêu tiết kiệm điện cho bốn nhóm đối tượng khách hàng, cụ thể như sau: Đối tượng Hành chính sự nghiệp (các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước) chiếm 2,41 % tổng sản lượng điện tiết kiệm; Đối tượng Chiếu sáng công cộng (các khách hàng cơ quan chiếu sáng công cộng, các khách hàng đình, chùa, nhà thờ...) chiếm 0,71 % tổng sản lượng điện tiết kiệ); Đối tượng Ánh sáng sinh hoạt - Kinh doanh dịch vụ chiếm 57,42 % tổng sản lượng điện tiết kiệm;  Đối tượng Doanh nghiệp sản xuất chiếm 39,46 % tổng sản lượng điện tiết kiệm.
Nhân viên Điện lực Cầu Ngang tuyên truyền hướng dẫn hộ dân sử dụng điện an toàn tiết kiệm trong tưới tiêu hoa màu (Ảnh: PC Trà Vinh)
Để đạt được mục tiêu đó, 5 nội dung sẽ được PC Trà Vinh thực hiện bao gồm: 
Thứ nhất: Tăng cường vai trò quản lý Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tổ chức hệ thống quản lý về tiết kiệm năng lượng: Tiếp tục phối hợp Sở Công Thương theo dõi, kiểm tra thực hiện tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Trà Vinh về công tác tiết kiệm điện.
Thứ hai, đẩy mạnh triển khai chương trình cộng đồng hưởng ứng tiết kiệm điện, chương trình điều chỉnh phụ tải (DR và tuyên truyền tiết kiệm điện. Cụ thể, hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất; Phối hợp Sở Công Thương, các doanh nghiệp, Ban Quản lý khu công nghiệp, các nhà cung cấp thiết bị sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tổ chức Hội thảo tiết kiệm điện, DR, an toàn điện; Phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Tỉnh đoàn Trà Vinh tuyên truyền vận động sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, giám sát hoạt động sử dụng điện và cung cấp điện.
Thứ ba, tuyên truyền tiết kiệm điện trên các kênh thông tin: Phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Các cơ quan truyền thông (Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh - Truyền hình Trà Vinh, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố)… Đối tượng triển khai: Tất cả khách hàng sử dụng điện. Nội dung tuyên truyền tiết kiệm điện các kênh thông tin nội bộ: Website của Công ty; ấn phẩm tuyên truyền (tờ rơi, cẩm nang…) tại Quầy Giao dịch khách hàng các Điện lực; Truyền thông tại các nơi công cộng: Sửa chữa/Lắp đặt pano, băng rôn, dán poste …
Thứ tư, tổ chức chương trình "Gia đình tiết kiệm điện" với đối tượng triển kha là các hộ gia đình sử dụng điện trên địa bàn. Nội dung chương trình: (i) Phối hợp với địa phương xây dựng tiêu chí tiết kiệm điện cho hộ gia đình, tổ chức phát động phong trào thi đua; (ii) Theo dõi hàng tháng việc thực hiện của các hộ gia đình đăng ký tham gia, lồng ghép các nội dung tuyên truyền trong các cuộc họp định kỳ của địa phương; (iii) Phối hợp với địa phương tổng kết chương trình, kết hợp chương trình Tri ân khách hàng để tổ chức khen thưởng các hộ gia đình đạt tiêu chí thi đua.
Thứ năm, Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình "Tiết kiệm điện trong trường học", đối tượng triển khai: Học sinh các khối Tiểu học; Trung học cơ sở và Trung học phổ thông tại các trường tổ chức; Nội dung chương trình: (i) Ký kết Quy chế/Kế hoạch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; (ii) Tổ chức triển khai Quy chế/Kế hoạch; (iii) Tổng kết chương trình.
Với tinh thần chủ động, tích cực trong việc triển khai các giải pháp tiết kiệm điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ khách hàng, PC Trà Vinh mong nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của khách hành trên địa bàn tỉnh cùng chung tay với ngành điện để giảm bớt khó khăn trong việc cung cấp điện.
Hương Linh
Energy Efficiency Awards 2023