Sunday, 26/05/2024 | 23:25 GMT+7

Vĩnh Phúc tổ chức cuộc thi sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả năm 2022

22/12/2022

Thực hiện Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2020-2030, Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Cuộc thi “Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả năm 2022” cho đoàn viên thanh niên.

Cuộc thi được tổ chức nhằm mục đích cung cấp, bổ trợ kiến thức liên quan đến sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ về sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, năng lượng, hướng tới hình thành lối sống xanh, bền vững. Cuộc thi cũng là tiền đề đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về năng lượng và tiết kiệm năng lượng.

Các đại diện tham dự cuộc thi sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả năm 2022 (Ảnh: Sở Công Thương Vĩnh Phúc)
Thông qua 3 phần thi (Chào hỏi, trắc nghiệm và tiểu phẩm) 9 đội thi đại diện cho 9 huyện, thành phố đã mang đến những kiến thức bổ ích về sử dụng an toàn, tiết kiệm điện. Ban Tổ chức nhận thấy các đội thi đã chuẩn bị kiến thức vững vàng tham gia cuộc thi, đặc biệt, phần thi tiểu phẩm được các đơn vị xây dựng công phu dựa trên các giải pháp, những mô hình, sáng kiến điển hình về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.
Thời gian qua, Sở Công thương Vĩnh Phúc đã  thường trực, tham mưu trực tiếp cho UBND tỉnh về tiết kiệm năng lượng.  Sở đã chủ trì triển khai, phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn các văn bản pháp luật, các chỉ thị, quy định cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước về điện, năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng tại địa phương. Đồng thời giới thiệu các sản phẩm, mô hình năng lượng tái tạo, thiết bị, công nghệ năng lượng mới và các giải pháp, biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, sản xuất sạch hơn, bảo vệ môi trường trên hệ thống đài phát thanh, truyền hình, website bằng các chuyên đề, phóng sự,….;
Cuộc thi “Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả năm 2022”  là những hoạt động nhằm góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng, cơ quan, đơn vị, từ đó xây dựng ý thức, thói quen thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.
Nhằm góp phần thực hiện thành công Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2030. Trong đó, giai đoạn 2020-2025, Vĩnh Phúc phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng 5-7% mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu năng lượng trên toàn tỉnh giai đoạn 2020-2025; giai đoạn 2025-2030, phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng bình quân từ 8-10% so với sản lượng điện thương phẩm.
Tuệ Lâm
Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện