Monday, 24/06/2024 | 14:12 GMT+7

Điện lực Hà Tĩnh đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm điện

27/12/2022

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tiết kiệm điện, đến tháng 11/2022, Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) đã tiết kiệm được 22,21 triệu kWh, tương đương với gần 3% điện thương phẩm.

Bám sát Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, phấn đấu hàng năm ít nhất phải tiết kiệm giảm bằng được 2% tổng điện năng tiêu thụ, PC Hà Tĩnh đã áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm đúng mục đích. Các giải pháp mang tính đột phá tập trung vào các lĩnh vực, sản xuất công nghiệp, nông lâm ngư nghiệp, thương mại, chiếu sáng công cộng, quản lý tiêu dùng dân cư, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội.
Tuyên truyền tiết kiệm điện là một trong những giải pháp được PC Hà Tĩnh tích cực đẩy mạnh.
PC Hà Tĩnh đã phối hợp với Sở Công thương và các ngành liên quan giám sát việc thực hiện Chỉ thị của Chính phủ và của UBND tỉnh về thực hiện tiết kiệm điện trong các đơn vị sự nghiệp, hành chính. Phối hợp với các cấp, các đoàn thể, trường học trên địa bàn tuyên truyền hưởng ứng “Giờ trái đất”, chủ động triển khai có hiệu quả chương trình “Gia đình tiết kiệm điện”, “Trường học chung tay tiết kiệm điện”…
PC Hà Tĩnh thường xuyên cử cán bộ trực tiếp tuyên truyền, phổ biến tư vấn kiến thức tiết kiệm điện đến từng thôn xóm, tổ dân phố các cơ quan trường học, doanh nghiệp. Thường xuyên chủ động hướng dẫn cụ thể cho người dân cần phải làm gì để thực hiện tiết kiệm điện đối với từng thiết bị trong gia đình. Vận động cán bộ công nhân viên trong Công ty sử dụng các thiết bị, sản phẩm tiết kiệm điện tại gia đình, không sử dụng các thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm.
Phối hợp chặt chẽ với Sở Công thương, Trung tâm khuyến công đẩy mạnh các hoạt động tư vấn tiết kiệm điện, quảng bá các thiết bị tiết kiệm điện, xây dựng và nhân rộng các mô hình mẫu về sử dụng tiết kiệm điện, tổ chức các buổi hội thảo về các giải pháp tiết kiệm điện tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Bên cạnh tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, PC Hà Tĩnh luôn chú trọng công tác giảm tổn thất điện năng bởi giảm tổn thất điện năng là một trong những yếu tố góp phần tiết kiệm năng lượng. Để làm được điều đó, đối với lưới điện 110 kV, Công ty đã phối hợp với đội quản lý vận hành điện cao thế Hà Tĩnh tính toán vận hành hợp lý các xuất tuyến 110kV, tập trung phối hợp với chính quyền các địa phương xử lý dứt điểm cây cối, chướng ngại vật nằm ngoài hành lang lưới điện có nguy cơ đổ vào đường dây.
Nhân viên Điện lực Hà Tĩnh bảo dưỡng thiết bị điện để tránh tổn thất điện năng (Ảnh: Trần Vũ Thìn)
Với mục tiêu phấn đấu hạ tổn thất điện năng trên lưới điện trung áp dưới 2,37%, hạ áp 3,42% trên điện nhận, Công ty đã chỉ đạo các đơn vị hàng tuần kiểm tra hệ thống hoạt động tụ bù. Đặc biệt, vào giai đoạn chuyển mùa thực hiện cài đặt chỉnh định tụ bù hạ thế phù hợp, sử dụng tụ bù rơle thời gian để tụ bù hoạt động hiệu quả.
Ngoài ra, Công ty thường xuyên chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm công tác kiểm tra định kỳ ngày đêm trên hệ thống đường dây và TBA theo quy định. Sử dụng thường xuyên 13 Flycam và 36 Camera ảnh nhiệt để kiểm tra lưới điện, nhất là lưới điện trung áp để xử lý kịp thời khiếm khuyết, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố. Hàng tuần, Công ty theo dõi thống kê các TBA công cộng có lệch pha, quá tải lệch pha để chỉ đạo các đơn vị khắc phục kịp thời.
Với những giải pháp căn cơ cụ thể, thiết thực, hy vọng năm 2022 và những năm tiếp theo, Công ty Điện lực Hà Tĩnh sẽ là một trong những điểm sáng mới của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về chương trình tiết kiệm năng lượng.
Tuệ Lâm 

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện