Wednesday, 29/05/2024 | 05:51 GMT+7

Đẩy mạnh hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả toàn quốc

21/07/2023

Nhằm định hướng và đẩy mạnh các hoạt động thuộc Chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023 và những năm tiếp theo, ngày 20 tháng 7 năm 2023, tại thành phố Nha Trang, Bộ Công Thương đã tổ chức “Hội nghị Tiết kiệm năng lượng toàn quốc năm 2023”.

Tham dự hội nghị có đại diện các Bộ, ngành liên quan, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, Trung tâm Khuyến công, Trung tâm Khuyến công, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng, các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng tại các tỉnh, thành trên toàn quốc.
Đại biểu dự hội nghị được chia sẻ kinh nghiệm triển khai Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả
Nhu cầu năng lượng của Việt nam đã không ngừng tăng trưởng với tốc độ cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới, trong đó, nhu cầu năng lượng sơ cấp trong giai đoạn 2010-2019 tăng trưởng khoảng 6%/năm, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng sản lượng điện thương phẩm bình quân là 9,71% trong giai đoạn 2010 - 2021. Với nỗ lực to lớn của các cấp, các ngành, về cơ bản Việt Nam vẫn luôn đảm bảo cung cấp đủ năng lượng và điện năng cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống nhân dân, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế và đảm bảo ổn định về xã hội, chính trị, an ninh, quốc phòng.
Theo dự báo trong 5 năm tới, nhu cầu điện năng vẫn tăng trưởng ở mức khoảng 8,5%/năm. Kết quả đánh giá của Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về kế hoạch cung cấp điện giai đoạn 2020-2025, việc đảm bảo cung cấp điện trong giai đoạn này sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong trường hợp xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, điển hình như việc thiếu điện tại miền Bắc trong tháng 6 vừa qua. 
Hội nghị nhằm định hướng và  đẩy mạnh các hoạt động thuộc Chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023 và những năm tiếp theo - ông Phương Hoàng Kim, Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) - Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng.
Ngay từ những tháng đầu năm 2023, cả nước đã phải trải qua nhiều đợt nắng nóng cao điểm khiến nhu cầu sử dụng điện của các hộ sinh hoạt, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đều tăng cao. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp thiết thực giúp cải thiện hiệu quả nền kinh tế, đồng thời giúp bảo tồn nguồn năng lượng quốc gia, bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí nhà kính, đóng góp giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả còn là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện cam kết của Việt nam tại Thỏa thuận Paris về ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, cũng như tại Hội nghị thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu COP 26 (khẳng định lại tại COP 27) về thực hiện lộ trình giảm phát thải khí nhà kính về 0 vào năm 2050.
Trong những năm qua, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã và đang được lãnh đạo Đảng và Nhà nước quan tâm và coi là một trong những trụ cột quan trọng để đảm bảo an ninh năng lượng, cũng như giúp cho ngành năng lượng phát triển bền vững. Nhằm tiếp nối những thành công của Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tăng cường thực thi Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, với mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động, giải pháp tiết kiệm năng lượng trên mọi mặt của đời sống xã hội và trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế đất nước, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 280/QĐ-TTg năm 2019 phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 với mục tiêu tiết kiệm được từ 5-7% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc trong giai đoạn đến năm 2025 và đạt từ 8-10% trong cả giai đoạn từ 2019 đến năm 2030, tương đương khoảng 60 triệu tấn dầu quy đổi (TOE). 
Các đại biểu sẽ có cơ hội tham khảo các kinh nghiệm, giải pháp tài chính cho các dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng
Hội nghị tạo cơ hội để các đơn vị chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và đẩy mạnh hoạt động tiết kiệm năng lượng của cả nước. 
Bộ Công Thương với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước đã phối hợp với các Bộ, ngành địa phương xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình theo từng giai đoạn. Đồng thời, phối hợp với 63 tỉnh, thành, địa phương để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường; phối hợp với các sở, ban ngành địa phương tổ chức các đoàn công tác, đoàn kiểm tra tại các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp trọng điểm tiêu thụ nhiều năng lượng để kiểm tra công tác chấp hành các quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và chấp hành Chỉ thị 20 của Thủ tướng về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo. 
“Hội nghị Tiết kiệm năng lượng toàn quốc ngày hôm nay là dịp để Bộ Công Thương và các địa phương, các cơ quan, đơn vị và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tổng kết, đánh giá kết quả chặng đường đã qua và định hướng, xác định mục tiêu, nội dung và giải pháp ưu tiên triển khai thực hiện trong thời gian tới nhằm đảm bảo tính nhất quán, đồng bộ và vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm đạt được các mục tiêu mà Đảng và Chính phủ giao phó” – Ông Phương Hoàng Kim, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng, Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương.  
Ông Hoàng Việt Dũng, Thành viên Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng trình bày kết quả triển khai Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Bên cạnh các giải pháp của Bộ Công Thương, tại Hội nghị, các đại biểu cũng được lắng nghe chia sẻ của đại diện Sở Công Thương TP. Hà Nội về kinh nghiệm triển khai Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trên địa bàn thành phố. Theo đó, từ khi Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được Chính phủ phê duyệt và chỉ đạo triển khai, Hà Nội đã sớm ban hành các kế hoạch thực hiện Chương trình trên địa bàn cũng như Kế hoạch tiết kiệm điện cho cho từng giai đoạn. Trong đó, tập trung giảm bớt sử dụng điện vào giờ cao điểm để đảm bảo ổn định cấp điện, đồng thời xây dựng chương trình tập huấn về các mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là những giải pháp quan trọng hàng đầu của địa phương.
Tại Hội nghị, đại diện Hội Khoa học Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam cũng đã chia sẻ giải pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua việc tổ chức các Giải thưởng Hiệu quả năng lượng thường niên. Các giải thưởng nhằm thúc đẩy, khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện giải pháp quản lý và công nghệ tiên tiến trong sản xuất, đưa ra thị trường các sản phẩm có tính năng kỹ thuật vượt trội, hiệu suất năng lượng cao. Đồng thời, khuyến khích, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng; ghi nhận, tôn vinh các mô hình, giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và trong các công trình xây dựng, từ đó tạo hiệu ứng về mặt xã hội, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, phát triển bền vững trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Ông Nguyễn Công Thịnh - Phó Vụ trưởng Vụ khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây Dựng trình bày kết quả triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và phát triển công trình xanh
Hội nghị cũng dành nhiều thời gian cho đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam, một số Bộ, ban ngành địa phương trình bày, trao đổi về kết quả triển khai Chương trình quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phát triển công trình xanh. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm, kế hoạch triển khai Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo. 
Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu sẽ có cơ hội tham khảo các kinh nghiệm, giải pháp tài chính cho các dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng, tiếp cận các công nghệ, sản phẩm hiệu suất cao. 

Giới thiệu công nghệ điều hoà không khí hiệu suất cao của Daikin Vietnam
Gian hàng giải pháp điều hòa không khí tiết kiệm năng lượng
Giải pháp nhà thông minh của Rạng Đông
Giải pháp nhà máy thông minh của Công ty KSMC
Công nghệ chế biến rác bằng phương pháp khí hoá
Ngày 08/6/2023, Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 20 về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu trong giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo, cả nước phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ; giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống điện dưới 6% vào năm 2025; phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu; đến hết năm 2025; phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu (phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia). Đến hết năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED. Để đạt được mục tiêu này, yêu cầu mọi tổ chức, cá nhân nghiêm túc, quyết liệt thực hiện triển khai việc tiết kiệm điện.
Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng


Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện