Sunday, 14/07/2024 | 11:41 GMT+7

Hải Dương tiết kiệm được 137 triệu kWh điện

15/02/2024

Theo báo cáo của Công ty TNHH một thành viên Điện lực (PC) Hải Dương, năm 2023 toàn tỉnh tiết kiệm được hơn 137 triệu kWh điện, đạt 2,09% sản lượng điện tiêu thụ.

Năm 2024, Hải Dương phấn đấu tiết kiệm ít nhất 2% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn. Trong đó khối cơ quan, công sở tiết kiệm tối thiểu 5% tổng điện năng tiêu thụ. Các công trình chiếu sáng công cộng cho mục đích quảng cáo tiết kiệm khoảng 30% tổng điện năng. Khối nhà hàng, khách hàng, tòa nhà chung cư… tiết giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời. Mỗi cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm tiết kiệm tối thiểu 2% điện năng tiêu thụ.
Nhân viên Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương tuyên truyền tiết kiệm điện cho khách hàng
Để thực hiện được mục tiêu này, Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương tăng cường tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn khách hàng thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện. Thực hiện theo dõi đánh giá và định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Sở Công thương việc sử dụng của các cơ quan, công sở và đề nghị UBND tỉnh nhắc nhở đối với các đơn vị chưa thực hiện tốt việc tiết kiệm điện…
Theo báo cáo của Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương, năm 2023 toàn tỉnh tiết kiệm được hơn 137 triệu kWh điện, đạt 2,09% sản lượng điện tiêu thụ. Trong đó các đơn vị hành chính sự nghiệp tiết kiệm 4,15 triệu kWh, điện sinh hoạt tiết kiệm được 31,3 triệu kWh, điện chiếu sáng công cộng tiết kiệm được hơn 8,3 triệu kWh, khu vực kinh doanh dịch vụ tiết kiệm 2,77 triệu kWh, khu vực sản xuất công nghiệp tiết kiệm được hơn 90,6 kWh.
Theo Báo Hải Dương
Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện