Thursday, 13/06/2024 | 14:12 GMT+7

Sớm triển khai các giải pháp tiết kiệm điện năm 2024 tại PC Thái Bình

27/02/2024

Trong bối cảnh khó khăn về giá nhiên liệu đầu vào làm giá thành sản xuất điện tăng, Công ty Điện lực Thái Bình (PC Thái Bình) đã sớm vào cuộc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tiết kiệm điện, tiết giảm chi phí.

Năm 2023 vừa đi qua, ngành Điện gặp không ít khó khăn về nguồn phát, song toàn ngành vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của nhân dân từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước. 
Ngay từ đầu năm 2024, PC Thái Bình đã chủ động sớm triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm điện. Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty đã ban hành Chỉ thị về việc triển khai các nhiệm vụ cấp bách để đảm bảo cung ứng điện mùa nắng nóng năm 2024. Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo thành lập, ban hành ngay Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Tiết kiệm điện và đảm bảo cung ứng điện năm 2024 của Công ty; chủ động làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh; trực tiếp hoặc chỉ đạo Giám đốc các Điện lực trực thuộc làm việc với lãnh đạo các huyện/thị/thành phố trên địa bàn để thông báo về tình hình khó khăn trong việc đảm bảo cấp điện trong mùa hè năm nay; đồng thời đề nghị lãnh đạo địa phương chia sẻ, hợp tác, giúp đỡ trong việc thực hiện công tác điều chỉnh phụ tải (DR), tiết kiệm điện, truyền thông và triển khai phương án cấp điện trong các tình huống cực đoan, cấp bách; nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp để đảm bảo cung ứng điện mùa nắng nóng năm 2024. Chuẩn bị sẵn sàng và kịp thời bố trí nhân lực, vật tư, thiết bị đảm bảo cấp điện liên tục, an toàn, ổn định trong mọi tình huống; kịp thời báo cáo Tổng công ty giải quyết các khó khăn, vướng mắc để hoàn thành nhiệm vụ cấp điện an toàn, ổn định cho các phụ tải trên địa bàn quản lý, đặc biệt là các phụ tải quan trọng liên quan đến quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội và đời sống cấp thiết của người dân. 
Đẩy mạnh thay thế công tơ điện tử đảm bảo tăng năng suất lao động
Với mục tiêu giảm bớt tối đa những khó khăn trong sản xuất kinh doanh điện, PC Thái Bình đã đề ra và quyết liệt thực hiện các giải pháp quản trị: Tiết kiệm các chi phí thường xuyên, cắt giảm chi phí sửa chữa tài sản cố định, tăng cường quản trị các khoản giảm giá thành điện; Thực hiện các giải pháp về tối ưu hóa dòng tiền; vận hành tối ưu hệ thống điện để tiết kiệm chi phí chung.
Bên cạnh việc quyết liệt thực thi những giải pháp để sản xuất, cung ứng điện thì việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả được xem là một trong những giải pháp quan trọng, cấp bách, góp phần bảo đảm đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội. PC Thái Bình còn tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông; tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, liên tục, bằng nhiều hình thức về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả để nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng về tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng. 
Trong thời gian tới, dự báo phụ tải điện sẽ tiếp tục tăng. Bằng những giải pháp đồng bộ, khoa học, thường xuyên và có tính kịp thời đang được PC Thái Bình tích cực triển khai, cùng với sự đồng thuận ủng hộ của khách hàng trong công tác “Tiết kiệm điện, tối ưu hóa”, PC Thái Bình quyết tâm và sẵn sàng bảo đảm cung cấp điện liên tục, an toàn, ổn định cho khách hàng sử dụng điện, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống sinh hoạt của nhân dân tại địa phương.
Theo: PC Thái Bình
Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện