Saturday, 20/07/2024 | 16:16 GMT+7

[Infographic] Cách sử dụng tiết kiệm những thiết bị điện thông dụng

08/08/2021

Để tiết kiệm điện năng những thiết bị điện sử dụng trong gia đình một cách hiệu quả,mọi người nên làm theo các cách dưới đây.

Để tiết kiệm điện năng những thiết bị điện sử dụng trong gia đình một cách hiệu quả,mọi người nên làm theo các cách dưới đây.

Nguồn: Bộ Công Thương
Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện