Monday, 24/06/2024 | 13:10 GMT+7

Bí quyết tiết kiệm điện ở văn phòng

15/02/2023

Sử dụng các thiết bị điện ở văn phòng đúng cách, sẽ tiết kiệm chi phí tiền điện đáng kể cho cơ quan, tổ chức.

Nguồn: EVN
Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện