Tuesday, 18/06/2024 | 23:34 GMT+7

[Infographic] Điện lực Đà Nẵng khởi động Giờ Trái đất 2022

18/03/2022

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, với phương châm chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến, công tác tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng điện hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 được Công ty Điện lực Đà Nẵng điều chỉnh, triển khai phù hợp với tình hình thực tế.

Dưới đây là infographic PC Đà Nẵng hưởng ứng Giờ Trái đất 2022.
Nguồn: Tổng Công ty Điện lực miền Trung

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện