Tuesday, 18/06/2024 | 23:34 GMT+7

[Infographic] 8 cách đơn giản để tham gia Giờ Trái đất 2022

22/03/2022

Hãy thể hiện sự góp mặt của mình vào sự kiện Giờ Trái đất cùng hàng triệu người dân trên trái đất này bằng 8 cách đơn giản dưới đây.

VP Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng
Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện