Wednesday, 27/09/2023 | 06:41 GMT+7

[Infographic] 8 cách đơn giản để tham gia Giờ Trái đất 2022

01/08/2022

Hãy thể hiện sự góp mặt của mình vào sự kiện Giờ Trái đất cùng hàng triệu người dân trên trái đất này bằng 8 cách đơn giản dưới đây.

VP Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng
Energy Efficiency Awards 2023