Thursday, 20/06/2024 | 14:59 GMT+7

[Infographic] 6 Hoạt động vui để gia đình tham gia Giờ Trái Đất

24/03/2022

20.30-21.30 ngày 26/3/2022: Tắt đèn trong một tiếng và hơn thế nữa. Dưới đây là 06 hoạt động cả gia đình có thể làm để thể tham gia Giờ Trái Đất.

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện