Thursday, 13/06/2024 | 11:50 GMT+7

[Infographic] Các giải pháp tiết kiệm điện giờ cao điểm

19/07/2022

Vào các khung giờ cao điểm, cần hạn chế dùng nhiều thiết bị cùng lúc, giảm bớt đèn chiếu sáng, cài đặt nhiệt độ điều hòa hợp lý để tiết kiệm chi phí.

Theo: EVN

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện