Friday, 14/06/2024 | 17:10 GMT+7

[Infographic] Biện pháp tiết kiệm điện cho học sinh tại trường học

06/02/2023

Việc tiết kiệm điện năng nên được rèn luyện nhiều ở lứa tuổi học sinh để tạo thành thói quen sống tiết kiệm cho các em. Cùng tham khảo những cách tiết kiệm năng lượng trong học đường dưới đây.

Minh Khuê
Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện