Thursday, 22/02/2024 | 15:43 GMT+7

[Infographic] Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành chế biến thuỷ sản

13/02/2023

Việc áp dụng tốt những giải pháp tiết kiệm năng lượng đơn giản trong quá trình vận hành có thể giúp doanh nghiệp chế biến thuỷ sản tiết kiệm từ 10-15% năng lượng tiêu thụ, mà không cần tốn chi phí đầu tư lớn.

Energy Efficiency Awards 2023