Sunday, 26/05/2024 | 22:33 GMT+7

[Infographic] Mẹo sử dụng tủ lạnh tiết kiệm điện

21/02/2023

Dưới đây là một số mẹo vô cùng đơn giản để sử dụng tủ lạnh tiết kiệm điện, tránh hỏng hóc.

Tuệ Lâm - Duy Anh

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện