Tuesday, 30/05/2023 | 18:33 GMT+7

[Infographic] Mẹo sử dụng tủ lạnh tiết kiệm điện

21/02/2023

Dưới đây là một số mẹo vô cùng đơn giản để sử dụng tủ lạnh tiết kiệm điện, tránh hỏng hóc.

Tuệ Lâm - Duy Anh

Energy Efficiency Awards 2022