Tuesday, 18/06/2024 | 07:13 GMT+7

Hội thảo về Quản lý chất lượng và Kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp

31/10/2012

Trung tâm Tiết kiệm năng lượng (TKNL) và Sản xuất sạch hơn -Sở Công Thương Bắc Giang phối hợp với Hiệp hội điện tử Việt Nam tổ chức Hội thảo về Quản lý chất lượng và Kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp; các giải pháp TKNL.

feaed34ef_hoi_thao.jpgTrung tâm Tiết kiệm năng lượng (TKNL) và Sản xuất sạch hơn thuộc Sở Công Thương Bắc Giang phối hợp với Hiệp hội điện tử Việt Nam tổ chức Hội thảo về Quản lý chất lượng và Kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp; các giải pháp TKNL.

Hội Thảo đã phổ biến những văn bản, cơ chế, chính sách của Chính phủ Việt Nam về vấn đề TKNL, trên cơ sở đó, tư vấn các giải pháp TKNL và sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó, các nhóm giải pháp tập trung vào xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tích hợp trong doanh nghiệp; quản lí chất lượng, nguồn nhân lực; tổng quan về các tiêu chuẩn ISO; quy trình kiểm toán trong doanh nghiệp; giải pháp cải thiện môi trường.

Thông qua đó, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ cải thiện thành tích hoạt động về môi trường và xã hội; nâng cao khả năng cạnh tranh quốc tế cho các doanh nghiệp Việt Nam; tăng cường hiểu biết về các tiêu chuẩn có liên quan đến môi trường và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Cũng trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu đã được nghe phổ biến nội dung, thể thức tham gia Giải thưởng “Trách nhiệm xã hội Doanh nghiệp 2012”. Đây là giải thưởng tôn vinh các doanh nghiệp kết hợp hài hòa giữa lợi ích của đơn vị với cộng đồng xã hội.

Sơn Linh

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện