Monday, 24/06/2024 | 13:23 GMT+7

Tiết kiệm nhiên liệu với công nghệ làm mát và xử lý hoá chất mới

10/06/2015

Một dàn khoan khí tự nhiên tại vịnh Thái Lan đã tăng cường đáng kể hiệu quả hoạt động nhờ một công nghệ làm mát và xử lý hoá chất mới.

Một dàn khoan khí tự nhiên tại vịnh Thái Lan đã tăng cường đáng kể hiệu quả hoạt động nhờ một công nghệ làm mát và xử lý hoá chất mới.

Dàn khoan này trước đây sử dụng một hệ thống làm mát sử dụng khí tự nhiên. Tuy nhiên, hệ thống cũ có hiệu quả rất thấp, vì vậy đã gây lãng phí một lượng lớn khí đốt ra môi trường do không được hoá lỏng kịp thời. Mặt khác, hệ thống này cũng cần phải tắt thường xuyên để tiến hành bảo trì và đảm bảo an toàn.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, công ty vận hành dàn khoan đã sử dụng một công nghệ làm mát và xử lý hoá chất mới của Mỹ. Với công nghệ sử dụng tua-bin độc đáo, hệ thống mới đã góp phần cải thiện đáng kể hiệu quả hoá lỏng khí đốt của dàn khoan. Từ đó, tiết kiệm lượng lớn nhiên liệu để phục vụ sản xuất và xuất khẩu.

Bên cạnh đó, công nghệ mới cũng giúp hạn chế tình trạng ngừng/ngắt thường xuyên cho hoạt động bảo trì, giúp nâng cao năng lực sản xuất khí của dàn khoan.

Kết quả là thời gian hoạt động của dàn khoan đã tăng thêm 6 ngày với tổng sản lượng đạt mức 8,7 triệu thùng/ngày, tương đương với doanh thu 52,2 triệu đô la. Ngoài ra, hiệu quả môi trường cũng được cải thiện nhờ công nghệ xử lý hoá chất thế hệ mới.

Trường Duy (Theo Topix)

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện