Thursday, 20/06/2024 | 15:49 GMT+7

Bỉ viện trợ 5,5 triệu euro giúp Việt Nam tăng trưởng xanh

19/08/2013

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Cao Viết Sinh và Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Bruno Angelet vừa ký kết Hiệp định cụ thể cho dự án “Quỹ hỗ trợ tăng trưởng xanh” với tổng ngân sách là 5,5 triệu euro.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Cao Viết Sinh và Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Bruno Angelet vừa ký kết Hiệp định cụ thể cho dự án “Quỹ hỗ trợ tăng trưởng xanh” với tổng ngân sách là 5,5 triệu euro.

8d190aae9_20130816172628tangtruongxanh.jpg

Với khoản tài trợ “hạt giống” của Bỉ, dự án được thực hiện trong vòng 6 năm sẽ xây dựng một Quỹ tăng trưởng xanh hiệu quả và minh bạch, tạo điều kiện cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư thu hút và điều phối thêm nhiều nguồn tài chính trong nước và nước ngoài cho các sáng kiến tăng trưởng xanh.

Quỹ sẽ xây dựng các tiêu chí nhằm tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế nhà nước và tư nhân nộp các đề xuất “xanh” xin tài trợ. Trước khi đi vào hoạt động chính thức, quỹ sẽ thí điểm một số hoạt động như hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động xanh ở một số địa phương, tăng cường năng lực xúc tiến đề án tăng trưởng xanh. Các chuyên gia kỹ thuật sẽ tham gia hỗ trợ các hoạt động này để có thêm định hướng chiến lược.

Quỹ này cũng sẽ hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng xanh có liên quan đến những vấn đề như: Nâng cao hiệu suất và hiệu quả sử dụng năng lượng, chuyển giao công nghệ sạch, thiết bị và công nghệ phòng chống ô nhiễm, quản lý rác thải và nước thải..., qua đó thu hút nguồn vốn đầu tư của khu vực tư nhân vào các dự án tăng trưởng xanh.

Theo VEN
Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện