Thursday, 13/06/2024 | 14:34 GMT+7

Chính Phủ Anh đổi mới nhằm đạt được mục tiêu năng lượng vào năm 2050

31/01/2016

Đổi mới là nhân tố cơ bản giúp Anh đạt được mục tiêu năng lượng vào năm 2050

Đổi mới là nhân tố cơ bản giúp Anh đạt được mục tiêu năng lượng vào năm 2050 

Đó là quan điểm của ông Philip New, Giám đốc điều hành của trung tâm công nghệ và đổi mới Energy Systems Catapult. Ông tin rằng đổi mới có thể giúp Anh thay đổi hoàn toàn hệ thống năng lượng. 

Ngày 28/01/2016, tại sự kiện Rushlight, ông New đã phát biểu với báo Energy Live News rằng: "Không chỉ dừng lại ở việc đổi mới về mặt công nghê, bởi thực tế, đổi mới về công nghệ là điều dễ dàng nhất. Đổi mới ở đây là đối mới toàn bộ hệ thống, như đổi mới về mô hình kinh doanh, các quy định, động cơ, cách thức làm việc, tìm hiểu về phản ứng và nhu cầu của người sử dụng năng lượng".

Ông tin rằng chính phủ Anh đang nỗ lực để thúc đẩy sự đổi mới, từ gốc cho đến ngọn. 

Tuy nhiên, ông New nhấn mạnh sự phức tạp của vấn đề này: "Đưa đổi mới vào lĩnh vực năng lượng không hề đơn giản, đòi hỏi thời gian và thận trọng... Không ai có thể tiến hành điều này một cách nhanh chóng, kể cả chính phủ."

Ông Philip New, CEO của trung tâm Energy Systems Catapult

Energy Systems Catapult là một trong những trung tâm công nghệ và đổi mới được thành lập bởi cơ quan InnovateUK. Cơ quan này được Bộ Kinh doanh, Đổi mới và Kỹ năng cấp kinh phí. 

Hiện tại, trung tâm này đang tập trung vào hai dự án. 

Dự án thứ nhất là tìm hiểu về các công nghệ thông minh để chuẩn bị cho sự đổi mới của ngành năng lượng trong nước. 

Dự án thứ hai là tìm hiểu về cách vận hành của hệ thống năng lượng hiện tại và các nhân tố cần thay đổi để hình thành cấu trúc của ngành năng lượng trong tương lai. 

Ngọc Diệp (Theo Energy Live News) 

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện