Saturday, 25/05/2024 | 11:03 GMT+7

Thanh Hoá thực hiện tiết kiệm điện năm 2023

03/03/2023

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có văn bản về việc thực hiện chương trình điều tiết phụ tải và tiết kiệm điện năm 2023.

Theo đó, để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong việc tiết kiệm điện, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng, ban hành quy chế về mua sắm thiết bị có hiệu suất năng lượng cao khi sửa chữa, thay thế hoặc mua mới phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng trong đơn vị theo danh mục của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Báo Thanh Hoá)
Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định của nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Phối hợp với Công ty Điện lực Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các chương trình như: “Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất”, “Phát động phong trào tiết kiệm điện”, “Trường tiểu học chung tay tiết kiệm điện”… 
Đồng thời, phối hợp với Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng điện đối với các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm; Tăng cường kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và sử dụng điện.
Riêng đối với các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn, phối hợp với Điện lực địa phương và Đài Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa, tổ chức tuyên truyền, quảng bá chương trình DR (điều chỉnh phụ tải điện) đến các khách hàng để các khách hàng hiểu rõ hơn về chương trình, biết được các quyền lợi của khách hàng khi tham gia vào chương trình DR: Hưởng dịch vụ chất lượng điện áp, chế độ dịch vụ chăm sóc đặc biệt của ngành điện,...
Ngoài ra, tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, kèm theo các giải pháp tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (kiểm toán năng lượng, quản lý năng lượng, ESCO, điều chỉnh phụ tải điện, sử dụng sản phẩm, thiết bị điện có hiệu suất cao, dán nhãn năng lượng,...); Nghiên cứu xây dựng ứng dụng phần mềm theo dõi mức tiêu thụ điện trực tuyến đối với các khách hàng có mức tiêu thụ điện lớn từ 1,0 triệu kWh/năm trở lên, chia sẻ trực tuyến với Sở Công Thương và UBND tỉnh; Phối hợp với Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và sử dụng điện.
Các Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm, các Doanh nghiệp sử dụng điện lớn tiếp tục triển khai nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng chính phủ về việc về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025; Tiết giảm công suất sử dụng điện theo như thỏa thuận điều chỉnh phụ tải đã ký giữa Khách hàng và điện lực để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện; Thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng theo đúng Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hàng năm của đơn vị, để tiết kiệm ít nhất bằng 1% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm so với năm trước đó.
Xem danh sách 34 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm của Thanh Hoá tại đây.
Tuệ Lâm


Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện