Thursday, 20/06/2024 | 15:33 GMT+7

Quảng Ngãi phấn đấu 70% khu công nghiệp áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

13/09/2023

Để tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức về phương pháp quản lý và sử dụng năng lượng đúng mục đích, tiết kiệm đạt hiệu quả cao, ngày 17/8/2923 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 819/QĐ-UBND về Phê duyệt kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 (gọi tắt là Kế hoạch).

Mục tiêu chung của Kế hoạch nhằm góp phần thực hiện mục tiêu chung của Chương trình quốc qia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 và góp phần thực hiện các mụctieeu phát triển kinh tế - xã hội, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của địa phương.
Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là phấn đấu đạt mức tiết kiệm điện tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thị của tỉnh trong giai đoạn 2023-2025 và các năm tiêp theo. Đến năm 2025, giảm mức tổn thất điện năng trên toàn hệ thống điện dưới 3%
Đến hết năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED, đạt 10% toà nhà công sở, văn phòng làm việc, nhà ở của dân sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu (Phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia).
Phải đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 30% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2023-2025 cho các hoạt động chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời. Đạt 70% khu công nghiệp và 50% cụm công nghiệp được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng ở TP.Quảng Ngãi được đóng mở luân phiên.
Để đạt được các mục tiêu trên các nhiệm vụ đặt ra là: Tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường; Hỗ trợ kỹ thuật, tài chính nhằm thúc đẩu các dự án đầu tư, sản xuất, kinh dianh về sử dụng năng luọng tiết kiệm và hiệu quả đối với các hoạt động snar xuất, cải tạo, chuyển đổi phương tiện trang thiết bị, máy móc, dây chuyển sản xuất; Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong các toà nhà và cơ quan, công sở, các công trình dân dụng  và các cơ sở sản xuất ngành xây dựng; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp; Tham gia thực hiện chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia thuộc lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong gia đình; Quản lý nhu cầu điện.
Xem chi tiết Quyết định số 819/QĐ-UBND tại đây.
Mai Anh
Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện