Wednesday, 07/12/2022 | 11:30 GMT+7

Sẽ dùng năng lượng mặt trời để chiếu sáng công cộng

02/08/2010

Sau khi ban hành nghị định về Quản l‎ý chiếu sáng đô thị và các quy định liên quan, mới đây, Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo “Định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2050”. Theo đó, PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng cho biết, Bộ đang xem xét, chú trọng ứng dụng rộng rãi năng lượng mặt trời trong chiếu sáng công cộng.

Sau khi ban hành nghị định về Quản lý chiếu sáng đô thị và các quy định liên quan, mới đây, Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo “Định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2050”. Theo đó, PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng cho biết, Bộ đang xem xét, chú trọng ứng dụng rộng rãi năng lượng mặt trời trong chiếu sáng công cộng.

 

Hiện tại, dự thảo trên đang được gửi đến các Bộ, ngành để xin ý kiến trước khi trình thủ tướng Chính Phủ ban hành.

 

Tại hội thảo chiếu sáng hiệu quả, tiết kiệm điện năng diễn ra đầu tháng 7/2010- TP Hạ Long (Quảng Ninh), PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến nhấn mạnh, phát triển chiếu sáng phải gắn liền với phát triển đô thị góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống và văn minh các đô thị.


 1217006845.jpg


Bộ Xây dựng khuyến khích nghiên cứu và áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong chiếu sáng đô thị, đặc biệt là sử dụng năng lượng mới nhằm tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng điện năng, bảo vệ môi trường. Đồng thời, phát triển chiếu sáng đô thị phải kết hợp cải tạo, xây dựng mới, xây dựng đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật đô thị. Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, sản xuất và sử dụng các sản phẩm chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện.

 

Đến năm 2025, mục tiêu tổng quát trong phát triển chiếu sáng đô thị là từng bước hiện đại hóa, nâng cao chất lượng hiệu quả, đổi mới công nghệ, ứng dụng năng lượng mới, đặc biệt là năng lượng mặt trời nhằm tiết kiệm điện năng.

 

Trước mắt đến 2015, ngoài việc chú trọng nâng cao chất lượng chiếu sáng đô thị và sử dụng các sản phẩm chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện, Bộ xây dựng đặt mục tiêu từng bước sử dụng năng lượng mặt trời trong chiếu sáng công cộng tại các khu vực miền trung và miền nam. Đến năm 2025, 100% chiều dài đường phải được chiếu sáng. 100% các công trình giao thông, công trình công cộng và quảng cáo tại các đô thị sử dụng các sản phẩm chiếu sáng hiệu suất cao.

 

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Ông Tiến cho biết, Bộ Xây dựng đã có kế hoạch triển khai cụ thể bao gồm các giải pháp về cơ chế, chính sách đầu tư và vấn đề phát triển nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế  trong lĩnh vực chiếu sáng đô thị cũng như hoàn thiện quản lý nhà nước về chiếu sáng đô thị.

 

Ông Tiến nhấn mạnh, việc xây dựng và ban hành định hướng chiếu sáng đô thị Việt Nam đến 2025 là cần thiết thúc đẩy ngành chiếu sáng đô thị phát triển bền vững, góp phần quan trọng thực hiện tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường.

 

Trần Linh

Energy Efficiency Awards 2022