Wednesday, 07/12/2022 | 10:47 GMT+7

EVN ký Hiệp định vay vốn KfW

08/09/2010

Chiều 7/9, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Lễ ký Hiệp định vay vốn dự án "Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn" với Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW).

Tham dự và chứng kiến Lễ ký kết có đại diện Văn phòng Chính phủ, Lãnh đạo các Bộ Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Phát triển CHLB Đức, Tham tán Kinh tế Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các Tổng công ty Điện lực miền Bắc, miền Trung, miền Nam...

EVN.jpg

Dự án “Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn” do EVN làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư khoảng 162 triệu euro, trong đó vốn vay ưu đãi của Chính phủ CHLB Đức là 120 triệu euro, vốn đối ứng của chủ đầu tư là 42 triệu EUR. Thời gian rút vốn kể từ ngày ký Hiệp định đến ngày 30/6/2014 và thời gian trả nợ trong 9 năm.

Dự án được thực hiện từ 2010 đến 2013 tại khoảng 26 tỉnh thuộc khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam, với mục tiêu cải tạo, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp nông thôn nhằm giảm tổn thất điện năng, đảm bảo an toàn lưới điện, nâng cao chất lượng cung cấp điện, tập trung chủ yếu ở những khu vực lưới điện nông thôn sau khi EVN tiếp nhận từ các tổ chức quản lý điện địa phương. 

Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án sử dụng vốn vay phát triển của CHLB Đức tại công văn số 480/TTg-QHQT ngày 22/3/2010, EVN vay trực tiếp từ KfW với sự bảo lãnh của Bộ Tài chính.

Thúy Hằng

Energy Efficiency Awards 2022