Thursday, 13/06/2024 | 14:04 GMT+7

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh từ đổi mới công nghệ, TKNL

23/09/2013

Đổi mới công nghệ, tiết kiệm năng lượng là những lĩnh vực Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh

Sáng ngày 20-9, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) đã tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện chương trình KHCN hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập giai đoạn 2011-2015.

0434f624e_images880572_h_i_th_o.jpg

Hội thảo hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Sau 2 năm triển khai, nhiều chương trình tuyên truyền, đào tạo đã được ngành thực hiện nhằm nâng cao năng lực quản lý về năng suất, chất lượng và năng lượng, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và góp phần bảo vệ môi trường.

Đến nay, có 125/127 đơn vị được hỗ trợ với kinh phí trên 3,5 tỷ đồng với các nội dung: hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các công cụ quản lý tiên tiến; xây dựng tiêu chuẩn; hỗ trợ nghiên cứu sản phẩm mới, đổi mới công nghệ, tiết kiệm năng lượng và hỗ trợ thực hiện bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Tại hội thảo, đại diện các doanh nghiệp đánh giá cao sự hỗ trợ của chương trình và mong chương trình sẽ tăng thêm kinh phí hỗ trợ trong thời gian tới.

Thúy Hằng
Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện