Sunday, 03/03/2024 | 15:18 GMT+7

Sử dụng 100% xe điện trong Hội nghị Khí hậu Paris COP 21

11/06/2015

Sử dụng xe điện sẽ giúp đơn vị tổ chức khi tiết kiệm nhiên liệu hoá thạch, giảm thiểu chi phí và ô nhiễm môi trường. Đồng thời, góp phần tuyên truyền cho cộng đồng về ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.

Những hoạt động chuẩn bị cho Hội nghị Khí hậu Paris COP21 đang được tiến hành một cách gấp rút, mặc dù còn 6 tháng nữa, hội nghị mới chính thức khai mạc. Với mục tiêu tổ chức một hội nghị “xanh”, các nhà tổ chức đã lên kế hoạch cung cấp hàng loạt xe điện không phát thải khí nhà kính, không sử dụng nhiên liệu hóa thạch để phục vụ hội nghị. 

Laurent Fabius, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Chủ tịch Phát triển Quốc tế của Hội nghị COP21, cho biết: "Đội xe điện của chúng tôi là một phần trong nỗ lực nhằm tổ chức một sự kiện quốc tế không các-bon.”

Điều này không chỉ có lợi cho đơn vị tổ chức khi tiết kiệm nhiên liệu hoá thạch, giảm thiểu chi phí và ô nhiễm môi trường, mà còn góp phần tuyên truyền cho cộng đồng về ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.

Anh Tuấn (Theo Energy Live News)

 

Energy Efficiency Awards 2023