Sunday, 26/05/2024 | 22:23 GMT+7

Giải thưởng Quản lý năng lượng ASEAN năm 2020

12/02/2020

Trong khuôn khổ các hoạt động ASEAN năm 2020 tại Việt Nam, Bộ Công Thương phối hợp với Trung tâm Năng lượng ASEAN tổ chức Giải thưởng thường niên về Quản lý năng lượng ASEAN.

Trong khuôn khổ các hoạt động ASEAN năm 2020 tại Việt Nam, Bộ Công Thương phối hợp với Trung tâm Năng lượng ASEAN tổ chức Giải thưởng thường niên về Quản lý năng lượng ASEAN.

 

Tòa nhà Quốc hội đã đạt Chứng nhận Năng lượng xanh 5 sao năm 2018 cho công trình xây dựng được cải tạo của Hà Nội.

 

Giải thưởng Quản lý năng lượng ASEAN dự kiến được tổ chức và trao giải tại Việt Nam trong năm 2020, cụ thể:

- Hạng mục giải thưởng:

(i) Giải thưởng tòa nhà tiết kiệm năng lượng;

(ii) Tòa nhà xanh;

(iii) Quản lý năng lượng trong tòa nhà;

(iv) Giải thưởng Quản lý năng lượng trong công nghiệp.

- Thời gian nộp hồ sơ: trước ngày 06 tháng 4 năm 2020.

- Hồ sơ và thông tin giải thưởngtại đây.

Để góp phần vào sự thành công của năm ASEAN 2020 tại Việt Nam, Bộ Công Thương thông báo và trân trọng mời quý Đơn vị tham gia Giải thưởng Quản lý năng lượng ASEAN 2020.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, số điện thoại: 024. 22205384./.

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững 

 

 

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện