Thursday, 25/04/2024 | 14:25 GMT+7

COP 26: Sử dụng năng lượng hiệu quả cho phát triển xanh

23/01/2024

Thời gian qua, các doanh nghiệp, người dân tại nhiều địa phương đã thực hành việc tiết kiệm năng lượng như một phong trào rộng rãi.

Nguồn: Truyền hình Quốc Hội
Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện