Friday, 09/06/2023 | 08:31 GMT+7

Doanh nghiệp tiết kiệm hàng tỷ đồng tiền điện

07/06/2023

Điều chỉnh phụ tải là một trong những giải pháp giúp một doanh nghiệp ở Nhơn Trạch tiết kiệm được hàng tỷ đồng tiền điện mỗi tháng. Không chỉ làm lợi cho công ty, việc tiết kiệm điện ở các doanh nghiệp lớn còn giúp ngành điện giảm “căng thẳng” trước nguy cơ thiếu điện.

Energy Efficiency Awards 2022
Trang video