Monday, 22/07/2024 | 11:11 GMT+7

Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành Công nghiệp Việt Nam (VSUEE)

19/06/2024

Nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp, Bộ Công Thương phối hợp với Ngân hàng Thế giới triển khai Dự án “Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành Công nghiệp Việt Nam”.

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện