Tuesday, 18/06/2024 | 05:08 GMT+7

Hiệu quả các mô hình tiết kiệm năng lượng trong doanh nghiệp

04/04/2024

Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa đã đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất điện năng lượng tái tạo phục vụ cho quá trình sản xuất của đơn vị, nhằm giảm bớt chi phí và giảm tải cho ngành điện.

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện