BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Tuesday, 12/12/2017 | 15:35 GMT+7
Tên văn bản : Decision No. 906/QD-TTg approving orientations for planning nuclear power development in Vietnam through 2030.   View
Mô tả : Decision No. 906/QD-TTg approving orientations for planning nuclear power development in Vietnam through 2030
Code : 906/QD-TTg Effective Date :
Publish Date : 17/06/2010 Expiry Date :
Publish Orange : SignedBy :