BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Saturday, 17/08/2019 | 18:21 GMT+7
Tên văn bản : Decision no.48/2008/QD-BCT approving the planning on development of the electric equipment-manufacturing industry in the 2006-2015 period with a vision towards 2025.   View
Mô tả : Decision no.48/2008/QD-BCT approving the planning on development of the electric equipment-manufacturing industry in the 2006-2015 period with a vision towards 2025
Code : 48/2008/QD-BCT Effective Date :
Publish Date : 19/12/2008 Expiry Date :
Publish Orange : SignedBy :