Friday, 14/06/2024 | 15:45 GMT+7

Mô hình triển khai TKNL: Dự án Thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam

28/03/2022

Dự án “Thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA). Cơ quan Năng lượng Hàn Quốc và Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp triển khai thực hiện.

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện