Tuesday, 18/06/2024 | 23:00 GMT+7

Mô hình triển khai TKNL: Dự án Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam

28/03/2022

Dự án được triển khai từ năm 2012 đến tháng 6/2017 với tổng kinh phí thực hiện hơn 4 triệu USD. Dự án do Ngân hàng thế giới (World Bank) và Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ, Bộ Công Thương chủ trì thực hiện.

Mục tiêu của dự án nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực trong triển khai Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các ngành công nghiệp tiêu thụ năng lượng lớn trong việc cải thiện hiệu suất năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính.
Dự án bao gồm ba hợp phần: Xây dựng kế hoạch hành động năng lượng hiệu quả cho các ngành công nghiệp trọng điểm; Phát triển các nhà cung cấp dịch vụ năng lượng; Xây dựng năng lực cho quản lý chương trình, giám sát và đánh giá kết quả. Dự án đặt mục tiêu đạt được mức tiết kiệm năng lượng 360,4 nghìn TOE vào năm thứ 5 và đạt mức giảm phát thải khí nhà kính 1,25 triệu tấn CO2 vào năm thứ 5.
Trong khuôn khổ dự án, Bộ Công Thương đã triển khai chương trình Thỏa thuận tự nguyện thí điểm (Chương trình VA) và phổ biến mô hình công ty dịch vụ năng lượng (Mô hình ESCO) tại Việt Nam. Chương trình VA và mô hình ESCO đều hướng tới mục đích thúc đẩy hoạt động tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp ở Việt Nam, hỗ trợ các doanh nghiệp cải thiện hiệu quả năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng các yêu cầu của pháp luật.
Dự án đã giới thiệu 03 đơn vị cung cấp dịch vụ năng lượng theo mô hình ESCO bao gồm:
1. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển về tiết kiệm năng lượng
Xem thông tin chi tiết TẠI ĐÂY.
2. Công ty Cổ phần SOLARESCO
Xem thông tin chi tiết TẠI ĐÂY.
3. Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Năng lượng Việt
Xem thông tin chi tiết TẠI ĐÂY.
Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện