Friday, 14/06/2024 | 16:11 GMT+7

Hòa Bình đẩy mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

14/12/2021

Trong thời gian qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp - Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình đã tích cực triển khai các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Việc triển khai các chương trình đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân trong cộng đồng về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Từ đó tạo ý thức tích cực trong việc sử dụng năng lượng và thúc đẩy các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Hoạt động tuyên truyền đưa Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đi vào cuộc sống tại Hòa Bình rất được chú trọng. Ngay từ khi triển khai, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Hòa Bình đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể cho từng tháng, quý, năm.
Giai đoạn từ 2014-2021, Trung tâm đã tổ chức 07 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho cán bộ quản lý của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, cán bộ kỹ thuật, quản lý năng lượng tại các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn các huyện, thành phố và khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Viết các bài tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên Báo Hòa Bình, Tạp chí ánh sáng và cuộc sống. Biên soạn, in ấn và phát hành 2.000 cuốn sổ tay, 4.000 tờ rơi, 500 tờ gấp, 7.000 tờ dán hướng dẫn tiết kiệm điện trong hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.
Không chỉ vậy, rất nhiều chương trình đã được tổ chức như chương trình giao lưu “Trường học chung tay tiết kiệm năng lượng” tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn; Chương trình “Tuyên truyền, nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trường học”.
Đặc biệt, một trong những giải pháp trọng tâm được Trung tâm chú trọng triển khai đó là xây dựng mô hình chiếu sáng công cộng dùng thiết bị sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Lắp đặt các mô hình thí điểm sử dụng năng lượng mặt trời, thay thế bóng đèn hiệu xuất thấp tiêu tốn năng lượng bằng đèn LED tiết kiệm năng lượng hiệu xuất cao trong chiếu sáng công cộng, phòng làm việc tại trụ sở Tỉnh ủy Hòa Bình, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Cục Quản lý thị trường tỉnh. Xây dựng mô hình thí điểm chiếu sáng học đường sử dụng thiết bị chiếu sáng tiết kiệm năng lượng có hiệu suất cao tại trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở các xã: Liên Hòa, An Bình, An Lạc huyện Lạc Thủy và trường Tiểu học Đồng Chum, huyện Đà Bắc.
Thăm quan Mô hình chiếu sáng học đường tại Trường Tiểu học Đồng Chum, huyện Đà Bắc, Hòa Bình. Ảnh: SCT Hòa Bình
Thời gian tới, để đẩy mạnh hơn nữa Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp sẽ tiếp tục hoạt động tuyên truyền đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình bằng các tài liệu, ấn phẩm thông tin, phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của cộng đồng và doanh nghiệp về tiết kiệm năng lượng. Cùng với đó, xây dựng các mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng.
Lê Tâm
Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện