Wednesday, 29/05/2024 | 06:10 GMT+7

Lai Châu nỗ lực thực hiện chỉ tiêu tổn thất điện năng

08/03/2024

Năm 2023, tỉ lệ tổn thất điện năng Công ty Điện Lực (PC) Lai Châu thực hiện là 2,33% giảm 0,12% so với kế hoạch giao và giảm 0,21% so với cùng kỳ năm 2022.

Năm 2023, PC Lai Châu hoàn thành toàn diện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao. Trong đó, sản lượng điện thương phẩm thực hiện là 254,59 triệu kWh, đạt 105,6% kế hoạch giao. Tỷ lệ thu tiền điện đạt 100,08% cao hơn 0,28% so quy định của Tổng Công ty giao. Tổn thất điện năng ước thực hiện 2,33% giảm 0,12 % so với kế hoạch giao và giảm 0,21% so với cùng kỳ năm 2022. Các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng của Công ty đều đạt theo quy định…
Xác định giảm tổn thất điện năng là nhiệm vụ quan trọng nên năm 2023, PC Lai Châu đã triển khai đồng loạt các giải pháp thiết thực. Công ty đã tổ chức họp rà soát, đánh giá phân tích nguyên nhân. Trên cơ sở đó, đã đưa ra nhiều giải pháp như: tổ chức phát quang hành lang an toàn lưới điện, đấu nối lại các điểm tiếp xúc đồng thời thường xuyên kiểm tra nhiệt các mối nối tiếp xúc tại xuất tuyến các lộ đường dây trung thế, thực hiện cân pha san tải các trạm biến áp.
Bên cạnh đó, thực hiện thay thế công tơ điện theo định kỳ; luân chuyển máy biến áp hoặc nâng công suất máy biến áp không để non tải, tăng cường công tác kiểm tra áp giá bán điện… Trong đó thực hiện lập kế hoạch triển khai giảm tổn thất theo từng tháng và giao việc, gắn trách nhiệm đến các đội theo từng giai đoạn để triển khai được đồng bộ, có hệ thống và hiệu quả.
PC Lai Châu thay thế máy biến áp tại xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ. (Ảnh: Báo Lai Châu)
Việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý vận hành trong hệ thống lưới điên nhằm giảm TTĐN cũng được đơn vị thường xuyên thực hiện, Điện lực đã ứng dụng thiết bị bay Flycam để thực hiện kiểm tra lưới điện, sớm phát hiện các khiếm khuyết ở những vị trí khó tiếp cận, sử dụng camera nhiệt đo nhiệt độ ở các mối nối, từ đó xử lý kịp thời đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành về hành lang lưới điện, tiếp địa, mối tiếp xúc, cách điện của đường dây, thiết bị... Không để các mối nối, điểm tiếp xúc (trên dây dẫn, cáp, đầu cực thiết bị v.v...) kém gây phát nóng dẫn đến tăng TTĐN.
Cùng với kiểm tra, giám sát thì việc phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tuyên truyền, phòng chống hành vi lấy cắp điện trên địa bàn cũng được quan tâm thực hiện.
 
Bên cạnh đó đơn vị cũng thường xuyên khắc phục, duy trì, nâng cao tỉ lệ kết nối công tơ điện tử đo xa, thực hiện tốt việc khắc phục kịp thời lỗi mất kết nối đo xa công tơ đầu TBA công cộng, chuyên dùng, công tơ khách hàng sau TBA công cộng phục vụ thu thập dữ liệu tính toán theo dõi tổn thất điện năng trung, hạ thế toàn đơn vị.
Hương Linh

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện