Wednesday, 27/09/2023 | 14:39 GMT+7

Điện lực Đồng Phú tiết kiệm hơn 1,5 triệu kWh điện

13/12/2014

Từ đầu năm đến nay, các hộ dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã tiết kiệm được 1.504.881 kWh điện, tương đương 2,68% tổng lượng điện tiêu thụ.

Từ đầu năm đến nay, các hộ dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã tiết kiệm được 1.504.881 kWh điện, tương đương 2,68% tổng lượng điện tiêu thụ.

Điện lực Đồng Phú hiện quản lý 177,6km trung áp, 195,18km hạ áp, 251 trạm biến áp với 42.195 kVA, cung cấp điện cho 19.451 hộ dân trên địa bàn, đạt 90,61%.

Thời gian qua, Điện lực Đồng Phú đã triển khai mô hình “Ấp văn hóa - tuyến phố văn hóa tiết kiệm điện” và “Gia đình tiết kiệm điện” trên địa bàn và được sự đồng tình hưởng ứng của các đoàn thể, nhân dân. 

Điện lực Đồng Phú cùng với các tổ chức, đoàn thể ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả năm 2014, tổ chức cấp phát cho nhân dân cuốn Cẩm nang tiết kiệm điện; đề can tuyên truyền tiết kiệm điện tại các khu vực đông dân cư; quảng bá thiết bị có tính năng tiết kiệm điện mà khách hàng thường xuyên sử dụng như đèn compact, bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời...

Theo Báo Bình Phước


Energy Efficiency Awards 2023