Saturday, 20/07/2024 | 15:56 GMT+7

Bà Rịa - Vũng Tàu tiết kiệm 909,61 triệu kWh điện trong giai đoạn 2011-2021

04/09/2023

Giai đoạn 2011 – 2021 tổng sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt là 909,61 triệu kWh, tương đương 1,44% điện thương phẩm, tương đương giảm phát thải 651.008 tấn CO2.

Theo báo cáo của Sở Công Thương Bà Rịa – Vũng Tàu, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đang là xu thế phát triển chung của các quốc gia trên thế giới, phù hợp với các cam kết quốc tế. Tại Việt Nam, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; là một trong những ưu tiên hàng đầu, gắn với phát triển kinh tế-xã hội của mỗi địa phương.
Những năm qua, Sở Công Thương Bà Rịa - Vũng Tàu đã chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành TP, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức triển khai Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với nhiều hoạt động thiết thực.
Gian hàng các thiết bị tiết kiệm điện bên lề hội nghị khách hàng và truyền thông thực hiện sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả năm 2023​ (Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu)
Lĩnh vực công nghiệp
Triển khai thực hiện các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu và các văn bản hướng dẫn Luật đến từng cơ sở sản xuất trong đó tập trung vào những doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm và ngành sản xuất đã được Bộ Công Thương ban hành về định mức tiêu hao năng lượng như: hóa chất, ngành công nhiệp thép, sản xuất nhựa, sản xuất thủy, hải sản, bia và nước giải khát,…
Đã hỗ trợ, khuyến khích các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện kiểm toán năng lượng, tính đến nay trên địa bàn tỉnh các cơ sở sản xuất đã cơ bản triển khai thực hiện kiểm toán năng lượng ít nhất 01 lần. Trên cơ sở báo cáo kiểm toán năng lượng, các doanh nghiệp đã quan tâm nghiên cứu, ưu tiên triển khai thực hiện giải pháp quản lý tiết kiệm năng lượng; thực hiện giải pháp cải tiến kỹ thuật có chi phí đầu tư từ thấp đến cao, tư vấn xây dựng mô hình quản lý năng lượng theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho 02 doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đến nay các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm đã cơ bản triển khai thực hiện xây dựng mô hình quản lý năng lượng.
Triển khai thực hiện những quy định về những quy định các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy về phát điện hiệu suất thấp không xây dựng mới đến từng cơ sở sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp, dân dụng và người dân. Đến nay việc triển khai thực hiện đã cơ bản được loại bỏ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
Tổ chức lớp tập huấn về tiêu chuẩn ISO 50001:2011 cho 35 học viên và được viện tiêu chuẩn Anh cấp giấy xác nhận hoàn thành. Đến nay một số doanh nghiệp đã xây dựng và áp dụng mô hình quản lý năng lượng lồng ghép vào hệ thống quản lý chất lượng ISO 50001:2011 mang lại hiệu quả tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm chi phí.
UBND tỉnh đã phê duyệt dự án hỗ trợ đầu tư nâng cấp, cải tạo lưới điện nông thôn nhằm nâng cao chất lượng điện năng, vận hành lưới điện an toàn và giảm tổn thất điện năng; ngành điện đã xây dựng triển khai đề án giảm tổn thất điện năng. Tỷ lệ tổn thất điện năng giảm từ 4,64% (năm 2011) xuống còn 1,65% (năm 2021) trên địa bàn toàn tỉnh.
Lĩnh vực xây dựng và chiếu sáng công cộng
Đến nay 100% các công trình kiến trúc thuộc vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh sử dụng gạch không nung.
Trong quá trình góp ý, thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế - dự toán xây dựng công trình, luôn tuân thủ chặt chẽ các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn thiết kế công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được nhà nước ban hành.
Trong quá trình thẩm định, góp ý kiến các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thông mới đã rà soát, định hướng phát triển không gian đô thị, phân khu chức năng và các giải pháp hạ tầng kỹ thuật theo hướng tiết kiệm năng lượng,… tạo môi trường thích ứng, hướng tới phát triển bền vững.
Đến nay trên địa bàn tỉnh đã cơ bản triển khai thực hiện thay thế toàn bộ các đèn chiếu sáng công cộng hiệu suất thấp bằng đèn LED hiệu suất cao sử dụng tiết kiệm điện trên địa bàn toàn tỉnh. Các hệ thống chiếu sáng công cộng đã được vận hành theo chế độ tự động phù hợp theo khung thời gian và điều kiện thời tiết của từng mùa.
Lĩnh vực giao thông vận tải
UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch tổng thể giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 27 tháng 2 năm 2019, theo đó đã tính toán những giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Đã triển khai thực hiện thay thế xăng A92 bằng xăng E5 từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trên địa bàn toàn tỉnh.
Lĩnh vực nông nghiệp
Triển khai thực hiện những quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 19/2013/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 3 năm 2013.
Hỗ trợ 06 doanh nghiệp chăn nuôi xây dựng hệ thống biogas chạy máy phát điện với tổng công suất lắp đặt đạt 255kW; triển khai thực hiện hỗ trợ 300 bếp khí sinh học cho 300 hộ chăn nuôi đã xây dựng công trình khí sinh học trên địa bàn huyện Châu Đức; xử lý chất thải chăn nuôi, cung cấp năng lượng sạch và rẻ tiền cho các bà con nông dân, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giảm thiểu sử dụng nguyên vật liệu từ hóa thạch và giảm phát thải nhà kính và bảo vệ môi trường vệ sinh nông thôn. Đến nay cơ bản các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã xây dựng hầm biogas nhằm xử lý chất thải và tận dụng nguồn khí phát thải phục vụ đun nấu.
Trong các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách
Đối với các đơn vị hành chính tích cực thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm công tác tuyên truyền, quán triệt, vận động thực hiện chủ trương, chính sách và quy định của nhà nước về tiết kiệm. Việc ban hành quy chế, quy định sử dụng tiết kiệm điện trong phạm vi cơ quan, đánh giá và áp dụng hình thức khen thưởng, kỹ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng đều được duy trì thường xuyên trong hoạt động của  từng đơn vị.
Việc triển khai thực hiện mua sắm các thiết bị theo danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011.
Nhân viên Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu dán poster tuyên truyền về Chiến dịch Giờ Trái đất trước cổng trụ sở. (Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu)
Về quản lý việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Hàng năm Sở Công Thương đã phối hợp với các quan triển khai thực hiện lập danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trình Bộ Công Thương tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 104 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.
Đã tổ chức các khóa đào tạo người quản lý năng lượng, trình Bộ Công Thương cấp chứng chỉ cho các cán bộ quản lý năng lượng thuộc các doanh nghiệp theo quy định của Luật. Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng hàng năm và năm năm, xây dựng mục tiêu, chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Một số doanh nghiệp đã xây dựng và áp dụng mô hình quản lý năng lượng lồng ghép vào hệ thống quản lý chất lượng ISO 50001 mang lại hiệu quả tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm chi phí theo quy định tại Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011.
Thanh tra, kiểm tra về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan đã thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại 77 đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm. Đoàn kiểm tra nhận thấy các doanh nghiệp đều đã chủ động áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất như: hạn chế sản xuất vào giờ cao điểm, tăng số giờ thấp điểm, thay thế bóng đèn tiết kiệm điện, thay tăng phô điện từ bằng tăng phô điện tử, thay thế các đèn sợi đốt bằng đèn compact, đèn huỳnh quang hoặc đèn LED; khi mua mới các thiết bị, phụ tùng tiêu thụ năng lượng chỉ mua các loại đã có dán nhãn năng lượng, lắp biến tần cho một số thiết bị có tải không ổn định như bơm, quạt, máy nén, máy lạnh, nâng cao hệ số công suất cos phi, áp dụng các biện pháp kỹ thuật, kiến trúc nhà xưởng nhằm sử dụng tối đa hiệu quả hệ thống chiếu sáng, thông gió, làm mát, sử dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên….tùy theo đặc thù của ngành nghề mà thực hiện việc tiết kiệm điện.
Đối với các đơn vị chiếu sáng công cộng các đơn vị rất tích cực trong công tác tăng cường tỷ lệ số lượng đèn tiết giảm trên các tuyến đường, thường xuyên thực hiện việc mở, tắt đèn đường chiếu sáng theo đúng mùa và thời gian quy định, đã thực hiện hoặc đang xây dựng kế hoạch thay thế các đèn chiếu sáng bằng loại đèn tiết kiệm; sử dụng bóng đèn LED tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng.
Với những nỗ lực trên, Sở Công Thương Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết giai đoạn 2011 – 2021 tổng sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn toàn tỉnh đạt là 909,61 triệu kWh, tương đương 1,44% điện thương phẩm, tương đương giảm phát thải 651.008 tấn CO2; giảm tổn thất điện năng từ 4,64% (năm 2011) xuống còn 1,65% (năm 2021). Điều này cho thấy, các chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nói chung, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả nói riêng đã đi vào cuộc sống. Người dân, doanh nghiệp đã ý thức tốt hơn và thực thi được nhiều giải pháp hiệu quả hơn.
Phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện