Sunday, 21/07/2024 | 22:35 GMT+7

Thúc đẩy hợp tác ngành nước Việt Nam - Australia

17/09/2021

Tuần lễ ngành nước Việt Nam-Australia 2021 là cơ hội tốt để lãnh đạo ngành nước hai quốc gia cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, những khó khăn, thách thức, các giải pháp cũng như các định hướng chính sách phát triển ngành nước bền vững trong thời gian tới.


Tuần Lễ ngành nước Việt Nam-Australia 2021 với chủ đề An toàn cấp nước-Hướng tới sự phát triển bền vững
Tuần lễ ngành nước Việt Nam-Australia 2021 với chủ đề an toàn cấp nước-Hướng tới sự phát triển bền vững, được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ ngày 15-17/9 do Hội Cấp thoát nước Việt Nam và Hội Nước Australia đồng tổ chức được tài trợ bởi Chính phủ Australia, Cơ quan Hợp tác ngành nước Australia (AWP) và sự bảo trợ của Bộ Xây dựng Việt Nam.
Sự kiện có sự tham dự, phát biểu tham luận của các nhà lãnh đạo, các nhà ngoại giao, các nhà khoa học, các nhà quản lý, các nhà kinh doanh trong lĩnh vực cấp, thoát nước của Việt Nam và Australia.
Đây là cơ hội tốt để lãnh đạo ngành nước hai quốc gia cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, những khó khăn thách thức, các giải pháp cũng như các định hướng chính sách phát triển ngành nước bền vững trong thời gian tới.
Trong khuôn khổ Tuần lễ ngành nước Việt Nam-Australia sẽ diễn ra các diễn đàn: Lãnh đạo trẻ ngành nước; Hội thảo đại dịch COVID-19 và kế hoạch cấp nước thích ứng; diễn đàn an toàn cấp nước cho phát triển bền vững: Chính sách và quy định thực hiện an toàn nước; tạo điều kiện cho khu vực tư nhân tham gia vào ngành nước và tạo điều kiện đổi mới sáng tạo để đạt được an toàn nước.
Tại sự kiện sẽ diễn ra triển lãm thương mại trực tuyến ngành nước với sự tham gia của gần 40 doanh nghiệp ngành nước Việt Nam và Australia giới thiệu những cải tiến mới nhất trong công nghệ và dịch vụ ngành nước của các doanh nghiệp ngành nước Việt Nam và Australia.
Theo Báo điện tử Chính phủ
Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện