Monday, 22/07/2024 | 12:57 GMT+7

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: mô hình ở Cần Thơ

04/04/2020

Thành phố Cần Thơ đã đưa ra các mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại công cộng, công sở và hộ dân cư.

Nguồn: TH Cần Thơ 

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện