Friday, 14/06/2024 | 13:28 GMT+7

Tăng cường sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Cần Thơ

09/03/2023

Để góp phần thực hiện đạt được mục tiêu tiết kiệm từ 8-10% tổng năng lượng tiêu thụ toàn quốc trong giai đoạn 2019-2030, Sở Công Thương TP. Cần Thơ đã và đang quyết liệt triển khai các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng, doanh nghiệp và toàn xã hội về lợi ích của sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện