Friday, 14/06/2024 | 13:18 GMT+7

Sử dụng tiết kiệm điện mùa cao điểm

16/05/2023

Theo dự báo, trong các tháng tiếp theo, bước vào cao điểm nắng nóng, ngành điện khuyến cáo người dân cần thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện để tránh tiền điện tăng cao cũng như các sự cố về điện khác.


Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện