Thursday, 25/07/2024 | 00:41 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo

24/07/2023

Ngày 8/6/2023 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu trong giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo, cả nước phải phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ.

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện