BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Wednesday, 16/01/2019 | 22:07 GMT+7
Tên văn bản : Decision no. 1855/QD-TTg approving Vietnam's national energy development strategy up to 2020, with 2050 vision.   View
Mô tả : Decision no. 1855/QD-TTg approving Vietnam's national energy development strategy up to 2020, with 2050 vision
Code : 1855/QD-TTg Effective Date :
Publish Date : 27/12/2007 Expiry Date :
Publish Orange : SignedBy :