Sunday, 03/03/2024 | 15:37 GMT+7

Tổng công ty Điện lực miền Bắc giảm 0,51% tổn thất điện năng trong 8 tháng

30/09/2022

Tổn thất điện năng 8 tháng năm 2022 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) là 5,36%, giảm 0,51% so với cùng kỳ 2021, trong đó tổn thất điện năng theo cấp điện áp là 4,13%, giảm 0,45% so với cùng kỳ 2021.

Trong tháng 8, EVNNPC đã đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện, cung cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, vui chơi giải trí của nhân dân tại 27 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, đặc biệt trong dịp lễ kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 8,12 tỷ kWh, tăng 2,09% so với tháng 8/2021 và tăng 1,32% so với tháng 7/2022, lũy kế 8 tháng đạt 56,75 tỷ kWh, tăng trưởng 4,64% so với cùng kỳ.
Nhân viên ngành điện kiểm tra, bảo dưỡng công tơ để giảm tổn thất điện năng (Ảnh: EVNNPC)
Cũng trong tháng 8, tổn thất điện năng thống kê được là 5,36%, giảm 0,51% so với cùng kỳ 2021, trong đó tổn thất điện năng theo cấp điện áp là 4,13%, giảm 0,45% so với cùng kỳ 2021. Chỉ tiêu độ tin cậy lưới điện phân phối đảm bảo kế hoạch Tập đoàn Điện lực giao, lũy kế hết tháng 8 là: Maifi: 1,50 lần; Saidi: 264,688 phút; Saifi: 2,91 lần. 
Để đạt được kết quả trên, Tổng công ty đã chỉ đạo các Công ty Điện lực tiếp tục chú trọng công tác giảm tổn thất điện năng tổn thất điện năng. Cụ thể, Tổng công ty đã thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện giảm tổn thất điện năng tại các đơn vị, sau đó phân tích, đánh giá xác định nguyên nhân gây ra tổn thất đối với các cấp điện áp. Các đơn vị tiếp tục nhận diện, khoanh vùng các khu vực nguy cơ cao xảy ra tổn thất điện năng thương mại và các giải pháp xử lý cho từng khu vực. Thực hiện nghiêm quy định kiểm tra định kỳ, thay thế công tơ hư hỏng/không phù hợp với các giá trị sơ cấp.
Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra giám sát mua bán điện toàn Tổng công ty, phối hợp với chính quyền, Sở Công Thương và các cơ quan chức năng địa phương trong kiểm tra xử lý vi phạm sử dụng điện và truy thu điện năng.
Trong thời gian tới, các đơn vị thành viên EVNNPC cần tiếp tục rà soát, thống nhất quy trình hoạt động, nguyên tắc làm việc; Kiểm soát chặt chẽ các số liệu về kỹ thuật, kinh doanh... đảm bảo có cơ sở để xác định các nguyên nhân tổn thất điện năng chính xác nhất. 
Ngoài ra, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kiểm soát tốt chỉ tiêu tổn thất điện năng, tập trung khai thác phần mềm Quản lý MBA để kiểm soát tình trạng mang tải, lệch pha, tránh tình trạng thụ động chờ báo cáo từ các đơn vị; sử dụng có hiệu quả phần mềm tính toán tổn thất điện năng lưới điện trung thế (NEMO)...
Với những nỗ lực hiện tại, cùng với việc triển khai nhiều giải pháp, thường xuyên nâng cao hiệu quả công tác quản lý kỹ thuật vận hành lưới điện, hạn chế tối đa sự cố… EVNNPC tin rằng tỷ lệ tổn thất điện năng sẽ tiếp tục giảm, từ đó góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế tại các tỉnh, thành phố phía Bắc.
Năm 2022, EVNNPC phấn đấu đạt tỷ lệ tổn thất điện năng xuống dưới hoặc bằng 4,4%; chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện SAIDI xuống dưới hoặc bằng 422 phút; nâng cao công tác quản lý vận hành lưới điện, không để xảy ra tai nạn chủ quan, bảo đảm cấp điện an toàn liên tục cho các khách hàng tại 27 tỉnh, thành phố ở miền Bắc.
Minh Khuê
Energy Efficiency Awards 2023