Friday, 03/02/2023 | 00:16 GMT+7

Hà Nội: Nâng cao hiệu quả năng lượng, dần loại bỏ trang thiết bị hiệu suất thấp

12/10/2015

Với tổng kinh phí dự kiến khoảng 6 tỷ đồng, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp trong năm 2015.

Với tổng kinh phí dự kiến khoảng 6 tỷ đồng, dự án phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp sẽ là mục tiêu của Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội ( ECC Hà Nội) thực hiện trong năm 2015.

Các biến tần được lắp tại các quạt thông gió hệ thống điều hòa không khí của nhà máy sợi Hanoisimex

Theo đó, năm 2014, Hà Nội đã hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho 15 cơ sở sản xuất công nghiệp, tư vấn 76 giải pháp tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm năng lượng qua đó đã tiết kiệm được 951,2 TOE và giảm phát thải 2.726,7 tấn CO2, trong đó trên 30% các giải pháp đưa ra đang được các doanh nghiệp triển khai.

Theo ông Đào Hồng Thái - Giám đốc ECC Hà Nội cho biết, chủ trương của UBND thành Phố Hà Nội nhằm thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả giai đoạn 2013-2015 đó là  tiến tới loại bỏ các trang thiết bị điện có hiệu suất thấp và sử dụng các trang thiết bị điện có hiệu suất cao tại các KCN, KCX, cơ sở, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, tòa nhà thương mại.

Còn tại các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành đồ uống-nước giải khát, Hà Nội cũng đã đánh giá nhanh việc sử dụng và quản lý năng lượng tại 10 doanh nghiệp, hỗ trợ tư vấn cho 29 giải pháp tiết kiệm năng lượng cho 04 doanh nghiệp, giúp tiết kiệm 543 TOE/năm, tương đương 6,35 tỷ đồng/năm. Đồng thời ECC Hà Nội cũng đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức và thực hiện quy hoạch lại hệ thống thủy lợi trên địa bàn thành phố nhằm tiết kiệm nước và phát huy tối đa nguồn nước sinh thủy và tưới, tiêu bằng trọng lực, hạn chế tươi tiêu bằng động lực nhằm giảm chi phí điện năng và giá thành sản xuất.

Đối với các tòa nhà, thành phố Hà Nội cũng đã hỗ trợ và phổ biến thông tin cho trên 70 tòa nhà về Hệ thống quản lý năng lượng theo TCVN ISO 50001:2011, Quy chuẩn QCVN 09:2013/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả, hướng dẫn các toàn nhà triển khai Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Đồng thời năm 2014 Hà Nội cũng đã hỗ trợ nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho 60 tòa nhà trên địa bàn, hỗ trợ kiểm toán và đề xuất 59 giải pháp tiết kiệm năng lượng cho 11 tòa nhà với tổng lượng tiết kiệm là 535,3TOE, giảm phát thải 2.118,7 tấn CO2 trong đó 19/59 giải pháp đã được các tòa nhà triển khai thực hiện…

Cũng theo ông Thái, năm 2015 xác định là năm cuối cùng triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013-2015, do vậy Hà Nội sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động tiết kiệm năng lượng trên địa bàn, phấn đấu đạt mức tiết kiệm từ 2%-3% tổng mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu năng lượng.

Theo Lao Động Thủ Đô

Energy Efficiency Awards 2022