Thursday, 30/11/2023 | 20:37 GMT+7

Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tham vấn "Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2020-2030"

19/09/2019

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Bộ Công Thương hiện đang xây dựng Dự thảo Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2020-2030 (Dự thảo Chương trình hành động). Để hoàn thiện Dự thảo Chương trình hành động, Bộ Công Thương và Chương trình thúc đẩy Sản xuất và Tiêu dùng bền vững của Liên minh Châu Âu đồng tổ chức Hội nghị tham vấn "Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2020-2030" tại thành phố Hà Nội.

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Bộ Công Thương hiện đang xây dựng Dự thảo Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2020-2030 (Dự thảo Chương trình hành động). Để hoàn thiện Dự thảo Chương trình hành động, Bộ Công Thương và Chương trình thúc đẩy Sản xuất và Tiêu dùng bền vững của Liên minh Châu Âu đồng tổ chức Hội nghị tham vấn "Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2020-2030" tại thành phố Hà Nội, cụ thể:

Thời gian: Từ 8h30, thứ 6 ngày 20 tháng 9 năm 2019

Địa điểm: Khách sạn Sunway, số 19, phố Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Nội dung: Tham vấn các bên liên quan về nội dung Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2020-2030

Bộ Công Thương trân trọng kính mời quý Đơn vị cử đại biểu tham dự nói trên. Đăng ký tham dự và thông tin chi tiết đề nghị liên hệ bà Lê Thị Thu Thanh, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương trước ngày 19 tháng 9 năm 2019. (Số điện thoại: 024.22202356; Email: ThanhLTT@moit.gov.vn).

Chi tiết giấy mời và chương trình hội nghị xem TẠI ĐÂY.

Chi tiết Dự thảo (tiếng Việt) xem TẠI ĐÂY.

Chi tiết Dự thảo (tiếng Anh) xem TẠI ĐÂY.

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững

Energy Efficiency Awards 2023