Monday, 22/07/2024 | 11:28 GMT+7

Nam Định đẩy mạnh phong trào thi đua tiết kiệm điện

05/04/2022

Năm 2021, toàn tỉnh Nam Định tiết kiệm được hơn 60 triệu kWh điện, chiếm tỷ lệ 2,09% sản lượng điện thương phẩm. PC Nam Định đã phối hợp cùng Sở Công Thương tổ chức thường xuyên các hoạt động truyền thông tuyên truyền thành công về các giải pháp tiết kiệm điện trên nhiều loại hình báo chí của Tỉnh.

Xác định mục đích, ý nghĩa của công tác tiết kiệm điện, thời gian qua Công ty Điện lực (PC) Nam Định luôn quan tâm đầu tư nguồn lực, kinh phí, tìm tòi nghiên cứu để đa dạng các giải pháp tiết kiệm điện theo đúng tinh thần Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025; trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hơn nữa ý thức sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong cộng đồng.
Nâng cấp hệ thống điện góp phần giảm tổn thất điện năng và tiết kiệm năng lượng. (Ảnh: Điện lực Nam Định)
Phong trào tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Nam Định được triển khai, thực hiện đa dạng trên các lĩnh vực, nhưng tập trung nhiều là nhóm các cơ quan, công sở và lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Cụ thể, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, công sở xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện hiệu quả quy định về sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị tiêu thụ điện; thường xuyên phổ biến, quán triệt việc tiết kiệm điện tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đưa nội dung tiết kiệm điện vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xem xét thi đua, khen thưởng hàng năm.
Đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, PC Nam Định đã phối hợp với các chủ doanh nghiệp xây dựng các giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả như bảo đảm sử dụng điện đúng công suất và biểu đồ phụ tải; thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý; hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm; giảm thiểu tối đa thiết bị điện hoạt động không tải; ưu tiên đưa các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao vào sử dụng...
Bên cạnh đó, PC Nam Định đã quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền và đề ra các giải pháp tiết kiệm điện đó là hệ thống chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời và tiết kiệm điện tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ thương mại. Qua đó, các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời đều được PC Nam Định phối hợp xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện theo hướng đổi mới giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng, đèn quảng cáo bằng đèn tiết kiệm điện; áp dụng công nghệ điều khiển tự động trong vận hành thiết bị chiếu sáng. Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào ngày cao điểm sử dụng điện; tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của cơ quan Điện lực thành phố trong trường hợp xảy ra thiếu điện.
Nhân viên điện lực hướng dẫn khách hàng sử dụng điện tiêu thụ trong sinh hoạt (Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Nam Định)
Một trong những giải pháp quan trọng góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về tiết kiệm điện là hàng năm PC Nam Định đều phối hợp với Sở Công Thương tổ chức tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất; phối hợp với Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, hệ thống truyền thanh cơ sở xây dựng các phóng sự, các tuyến tin, bài tuyên truyền về các giải pháp tiết kiệm điện. 
Từ năm 2021, PC Nam Định đã triển khai tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng công cụ ước tính sản lượng điện tiêu thụ trong sinh hoạt giúp người dân, khách hàng chủ động tính toán, ước tính lượng điện năng tiêu thụ của các thiết bị điện trong gia đình; qua đó có thể điều chỉnh thói quen sử dụng điện sao cho hiệu quả, tiết kiệm, nhất là trong mùa nắng nóng, để hạn chế tăng hóa đơn tiền điện. Trước mỗi mùa nắng nóng, Công ty cũng triển khai ký kết thỏa thuận điều chỉnh phụ tải đối với khoàng 120 khách hàng sử dụng điện có sản lượng điện tiêu thụ lớn trên 1 triệu kWh/năm, góp phần quan trọng vào việc tiết kiệm điện.
Với nhiều nỗ lực, cố gắng của PC Nam Định, năm 2021 sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn toàn tỉnh đạt được hơn 60 triệu kWh, chiếm tỷ lệ 2,09% sản lượng điện thương phẩm của tỉnh. Năm 2022, PC Nam Định sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương, các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; xây dựng kế hoạch làm việc với các khách hàng có sản lượng lớn, vận động các khách hàng tránh sản xuất vào các giờ cao điểm trong những ngày nắng nóng mùa hè 2022.
Hương Linh

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện